راهنما

راهنمای خرید محصولات :

مبلمان تختخوابشو - تخت دو نفره

برای انتخاب مبل تختخوابشو یک نفره معمولا الویت های زیر بیشتر از همه مد نظر خریداران می باشد که ما به ترتیب بررسی می نماییم:

 

1- محدودیت فضا

 

در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو را در اتاق خواب خود قرار دهید می توانید از مدل های مختلف استفاده نمایید.

- اگر فضای اتاق شما کوچک است و فقط به اندازه 145سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند (شما باید حداقل از دیوار تا جلوی مبلتان 190-200 سانت فضای داشته باشید )

کاناپه تخت شو دو نفره مدل G20 کاناپه تخت شو دو نفره مدل G20 مبل تختخوابشو جلو باز شو بدون دسته 2 نفره

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما به اندازه 160تا 180سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند

 

مبل تختخوابشو مدل G21جلو بازشو 2 نفره تختخواب شو مبل تختخوابشو  مدل G21جلو بازشو 2 نفره تختخواب شو مبل تختخوابشو مدل G21جلو بازشو 2 نفره تختخواب شو

 

مبلمان تختخواب شومدل G23 - دو نفره مبلمان تختخواب شومدل G23 - دو نفره مبلمان تختخواب شومدل G23 - دو نفره

 

مبل تخت شو 2 نفره مدل V22 مبل تخت شو 2 نفره مدل V22 مبل تختخواب شو 2 نفره باکسدار

 

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما بیش از 190تا 230 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند:

مبل تختخواب شو مدل B22 مبل تختخواب شو مدل B22 مبل تختخوابشو 2 نفره مدل B22

 

مبل تختخوابشو مدل D22 تختخواب شو تخت خواب شو مبل تختخوابشو مدل D22 تختخواب شو تخت خواب شو مبل تختخوابشو دو نفره دسته تاشو + باکس دار

 

مبل تخت شو 2 نفره مدل V22 مبل تخت شو 2 نفره مدل V22 مبل تختخواب شو 2 نفره باکسدار

 

کاناپه تختخوابشو مدل K23 کاناپه تختخوابشو مدل K23 کاناپه تختخوابشو مدل K23 تخت 2 نفره عرض 120

 

کاناپه تخت شو مدل B10 کاناپه تخت شو مدل B10 کاناپه تخت شو مدل B10 تختخواب 2 نفره

 

مبل تختخوابشو مدل G25 تختخواب شو تخت خواب مبل تختخوابشو مدل G25 تختخواب شو تخت خواب مبل تختخوابشو جدید 2 نفره

 

مبل تختخوابشو مدل G25 تختخواب شو تخت خواب مبل تختخوابشو مدل G25 تختخواب شو تخت خواب مبل تختخوابشو جدید 2 نفره

 

کاناپه تختخوابشو مدل B20 کاناپه تختخوابشو مدل B20 مبل کاناپه تختخوابشو 2 نفره مدل B20

2- باکسدار بودن


در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو شما دارای فضای باکس باشد مدل های زیر قابل انتخاب میباشند:

b22-d22-b10-v22-b20-u22

راهنمای خرید محصولات :

مبلمان تختخوابشو - تخت یک نفره

برای انتخاب مبل تختخوابشو یک نفره معمولا الویت های زیر بیشتر از همه مد نظر خریداران می باشد که ما به ترتیب بررسی می نماییم:

 

1- محدودیت فضا

 

در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو را در اتاق خواب خود قرار دهید می توانید از مدل های مختلف استفاده نمایید.

- اگر فضای اتاق شما کوچک است و فقط به اندازه 85 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند (شما باید حداقل از دیوار تا جلوی مبلتان 190-200 سانت فضای داشته باشید )

مبل تختخوابشو مدل G10 تختخواب شو مبل تختخوابشو مدل G10 تختخواب شو مبلمان تخت خواب شو بدون دسته- 1نفره

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما به اندازه 85 تا 120 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند

 

مبل تختخواب شو مدل G11 - یک نفره مبل تختخواب شو مدل G11 - یک نفره مبل تختخواب شو مدل G11 - یک نفره جلو باز شو

 

مبل تختخوابشو مدل G13 مبل تختخوابشو مدل G13 مبل تخت خوابشو 1 نفره مدل G13

 

مبل تخت شو 1 نفره مدل V12 مبل تخت شو 1 نفره مدل V12 مبل تخت شو 1 نفره عرض 80

 

مبل تختخوابشو مدل U11 مبل تختخوابشو مدل U11 مبل یک نفره تختخوابشو مدل U11

 

- اگر فضای اتاق یا محل کار شما بیش از 120 تا 230 سانتیمتر دیوار برای قرار دادن مبل دارید این مدل ها مناسب فضای شما هستند:

 

کاناپه تختخواب شو مدل B12 کاناپه تختخواب شو مدل B12 مبل تختخوابشو تخت 1 نفره بزرگ

 

کاناپه تختخوابشو مدل B13 کاناپه تختخوابشو مدل B13 کاناپه تخت شو مدل B13

 

کاناپه تخت خواب شو مدل B18 کاناپه تخت خواب شو مدل B18 مبل تختخوابشو 1 نفره بزرگ مدل B18

 

کاناپه تختخوابشو مدل P12 کاناپه تختخوابشو مدل P12 مبل تخت شو 1 نفره مدل P12

 

کاناپه تختخواب شو مدل D11 یک نفره دسته تاشو تختخوابشو کاناپه تختخواب شو مدل D11 یک نفره دسته تاشو تختخوابشو مبل تختخواب شو 1 نفره دسته تاشو تختخوابشو

 

2- باکسدار بودن


در صورتیکه می خواهید مبل تختخوابشو شما دارای فضای باکس باشد مدل های زیر قابل انتخاب میباشند:

b11-b12-b18-b13-p12-d11-v12

غرب تهران : ستارخان-زیر پل یادگار امام-بازار سنتی فاز 1 - روبروی بانک سامان پلاک 1.98

نمایشگاه مرکزی :کرج فلکه اول گوهردشت ابتدای بلوار مطهری ساختمان آرا سوفا

یافت آباد: بازار مبل شماره یک- طبقه پارکینگ -1 - فروشگاه ستایش